Συνάδελφοι,

δεδομένου οτι έχει περιέλθει στη Ένωση μας επώνυμη καταγγελία που αφορά στη Δημοπράτηση νέων έργων απο το Δήμο Σαρωνικού,  ενώ δεν έχει εξοφλήσει παλαιότερες σχετικές οφειλές του, σας καλούμε όπως γνωστοποιήσετε στη ΠΕΔΜΕΔΕ ανεξόφλητες απαιτήσεις  σας απο το Δήμο αυτό ως και την Πέμπτη 22 Δεκεμβρίου 2011, προκειμένου να προχωρήσουμε στις απαραίτητες ενέργειες, υλοποιώντας την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 25ης Οκτωβρίου 2011

Δημοπράτηση Έργου απο φορέα που χρωστάει σε Εργολήπτες