Το Δ.Σ του Ε.Τ.Α.Α με την απόφαση της Συνεδρ.345/30-4-2015 θέμα 14ον του Δ.Σ του Ε.Τ.Α.Α ενέκρινε τη φιλοξενία 5.670 παιδιών που ασφαλίζονται στο Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε και έχουν γεννηθεί από 1/1/2001 έως 31/12/2009 σε παιδικές κατασκηνώσεις με τις οποίες έχει συμβληθεί, για τρεις (3) περιόδους είκοσι δύο (22) ημερών η κάθε μία.

Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές στην Κεντρική Υπηρεσία του Τομέα Μηχανικών και ΕΔΕ  Κολοκοτρώνη 4, Αθήνα στον ημιόροφο και στην Επαρχία στα κατά τόπους Υποκαταστήματα

  • Για την 1η περίοδο ΜΟΝΟ από 2 Ιουνίου 2015 έως και τις 8 Ιουνίου 2015 από τις 8:00 π.μ έως τις 13:30 μ.μ.
  • Για την 2η και 3η περίοδο από 9 Ιουνίου 2015 έως και τις 16 Ιουνίου 2015 από τις 8:00 π.μ έως τις 13:30 μ.μ. .

Απαραίτητη είναι η προσκόμιση:

α ) αποδεικτικού κράτησης θέσης από την κατασκήνωση με τα στοιχεία των παιδιών 
β ) Ασφαλιστική Ενημερότητα την οποία θα πάρετε ηλεκτρονικά αφού ανοίξετε κωδικούς με τα στοιχεία σας (διαδικασία εγγραφής στην ιστοσελίδα του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε) λόγω αποφυγής συνωστισμού στον Κλάδο Εισφορών.
γ ) βιβλιαρίου υγείας τόσο του άμεσα ασφαλισμένου όσο και των παιδιών.

δ ) μια φωτογραφία για κάθε παιδί που θα τοποθετείται στην κάρτα κατασκηνωτή Η αίτηση πρέπει να έχει συμπληρωθεί και υπογραφεί από τον άμεσα ασφαλισμένο.

Σε περίπτωση γονέων διαζευγμένων ή εν διαστάσει θα πρέπει να πιστοποιείται με σχετικό έγγραφο από το γονέα που κάνει την αίτηση,  ότι έχει την  επιμέλεια του παιδιού.

***** ΠΡΟΣΟΧΗ η κάρτα κατασκηνωτή ισχύει μόνο εφόσον έχει ήδη γίνει κράτηση θέσης στην κατασκήνωση και με την προϋπόθεση ότι έχει υπογραφεί η σχετική σύμβαση της κατασκήνωσης με το Ε.Τ.Α.Α. Σε διαφορετική περίπτωση ο Τομέας δεν θα καταβάλει τη δαπάνη φιλοξενίας του παιδιού στην κατασκήνωση.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει υποχρεωτικά να επικοινωνούν με την κατασκήνωση προκείμενου να επιβεβαιώσουν ότι έχει υπογραφεί η σχετική σύμβαση πριν ξεκινήσουν να πάνε το παιδί τους.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ

Αίτηση για τις κατασκηνώσεις

Κάρτα κατασκηνωτή

Πίνακας με τις κατασκηνώσεις