Ανακοίνωση περί Συγκρότησης Οριστικού Πίνακα Επιτυχόντων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για συμμετοχή στην Πράξη «Κατάρτιση και Πιστοποίηση Εργαζόμενων στον Κλάδο των Κατασκευών και Υλικών» με Κωδ. ΟΠΣ 5002945 (Γ΄ κύκλος)

Η Πανελλήνια Ένωση Διπλωματούχων Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΠΕΔΜΕΔΕ), στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για συμμετοχή στην Πράξη «Κατάρτιση και Πιστοποίηση Εργαζόμενων στον Κλάδο των Κατασκευών και Υλικών» με Κωδ. ΟΠΣ 5002945 και έπειτα από την ολοκλήρωση της εξέτασης των ενστάσεων, προβαίνει στη δημοσίευση του Οριστικού Πίνακα των Επιτυχόντων και των Απορριφθέντων Υποψήφιων Ωφελούμενων, (σύμφωνα με την κατανομή των ωφελούμενων ανά Περιφέρεια).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο αρ. πρωτ. με τον οποίο θα αναζητήσετε τα αποτελέσματα είναι αυτός που βρίσκεται στα δεξιά της παύλας. Ο πενταψήφιος αριθμός που προηγείται και βρίσκεται αριστερά της παύλας αφορά στην πλατφόρμα και όχι στους ωφελούμενους. 

Δείτε τον Οριστικό Πίνακα Επιτυχόντων