οι Εργοληπτικές Οργανώσεις με κοινή τους επιστολή προτείνοντας συγκεκριμένο σχέδιο νομοθετικής ρύθμισης.