Η Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων  συνεδρίασε την 01.09.2023 και αποφάσισε:

1. Την έγκριση νέου «Οργανισμού της Ρυθμιστικής Αρχής Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων»,
2. Την αντικατάσταση του υφιστάμενου οργανογράμματος της Αρχής,
3. Την αντιστοίχιση των υφιστάμενων Διευθύνσεων, Τμημάτων και Γραφείων με αυτά που ορίζονται στον παρόντα Οργανισμό.
4. Την τοποθέτηση του  υφιστάμενου  προσωπικού  της Αρχής στο νέο Οργανόγραμμα.

Το ΦΕΚ που δημοσιεύτηκε η απόφαση βρίσκεται εδώ