Στις 7 – 10 Οκτωβρίου 2013 διεξήχθησαν στις Βρυξελλες οι “Ανοικτές Ημέρες” όπου οι αξιωματούχοι της Κοινότητας παρουσίασαν και συζήτησαν τις πολιτικές τους σε κρίσιμους τομείς. Στις ημερίδες αυτές έλαβαν μέρος υψηλόβαθμοι εκπρόσωποι απο όλες τις χώρες της Κοινότητας.

Από την Ελλάδα παρευρέθηκαν Περιφερειάρχες, εκπρόσωποι Διαχειριστικών Αρχών όπως επίσης και εκπρόσωπος της ΠΕΔΜΕΔΕ.

Μερικά από τα πιό ενδιαφέροντα θέματα που συζητήθηκαν ήταν :

– “Επενδύοντας στο μελλον : Απαντώντας στις κλιματικές και ενεργειακές προκλήσεις με καινοτόμα χρηματοδοτικά εργαλεία”: Συζητήθηκαν τα αναμενόμενα χρηματοδοτικά εργαλεία στο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2014-2020, οι τρέχουσες και οι σχεδιαζόμενες πρακτικές της European Investment Bank, τηε Ευρωπαϊκής Επιτροπής, των διαχειριστών και των αποδεκτών κεφαλαίων και δοθηκαν παραδείγματα αποτελεσματικών πολιτικών.

– “Προσαρμογή στην κλιματική Αλλαγή – Είναι οι περιφέρειες έτοιμες να απαντήσουν?”: Η πολιτική προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή επηρρεάζει όλα τα επίπεδα της πολιτικής. Εδώ παρουσιάστηκαν οι δυνατότητες και τα επιτυχημένα παραδείγματα για όλο το φάσμα, απο την έρευνα, τον σχεδιασμό. την εφαρμογή.

– “Καλές πρακτικές στις Πράσινες Δημόσιες Δημοπρατήσεις”: Έχοντας ταμειακή δυνατότητα ίση με το 20% του ΑΕΠ οι δημόσιες αρχές έχουν τα΄ραστια δυνατότητα να βαλτιώσουν την απόδωση των πόρων. Εδώ έγινε ανάλυση σχετικών παραδειγμάτων εφαρμογής.

– “Πως να γίνει καλύτερη χρήση των συμβάσεων Ενεργειακής Απόδοσης (EPC) – Καλες πρακτικές και εργαλεία επιδότησης”: Η οδηγία 2012/27/EU προβλέπει τις εν λόγω συμβάσεις. Εδω συζητήθηκαν οι πρακτικές και τα μοντέλλα, βασιζόμενα κυρίως σε χρηματοδότηση από τις εξοικονομίσεις αλλα και δυνατότητες στήριξης απο το Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

– “Επιτυγχάνοντας τους ενεργειακούς στόχους του 2020 – Τι δουλεύει”: Έχουν τεθεί φιλόδοξοι στόχοι, όμως πολλά θα εξαρτηθούν απο την πολιτική των περιφερειών. Εδώ παρουσιάστηκαν οι δοκιμασμένες σε πραγματικές περιστάσεις δυνατότητες.

– “ΣΔΙΤ – Δένοντας συνεργασίες για να αντιμετωπιστουν οι περιβαλλοντικες προκλήσεις 2014-2020”: Υπάρχει μία επείγουσα ανάγκη για επενδύσεις σε υποδομές (Κέντρα επεξεργασίας λυμάτων, δίκτυα θέρμανσης, κέντρα ανακύκλωσης κλπ) που περιέχονται στην στρατηγική EU2020. Τα μετρα λιτότητας έχουν στενέψει την χρηματοδοτική ικανότητα του Δημόσιου τομέα. Τα ΣΔΙΤ είναι ένα σηματικό εργαλείο για την αποδοτικότερη χρήση των χρημάτων του.

– “ΣΔΙΤ – η επόμενη χρηματοδοτική προοπτική”: Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Ειδικών ΣΔΙΤ (EPEC) παρουσίασε τις δυνατότητες στήριξης των σχετικών δράσεων του Δημόσιου τομέα.

– “Επενδύοντας στις ανακαινίσεις ενεργειακής αναβάθμισης για όφελος των Περιφερειών”: Παρουσιάστηκαν μοντέλα ιδιωτικής χρηματοδότησης και καινοτόμων συνεργασιών, κοθόσον η χρηματοδότηση παραμένει το κύριο εμπόδιο στην ανάπτυξη του σχετικού δυναμικού.

– “Διαχείριση απορριμάτων – επενδύοντας σε ευθεία με την ιεραρχία των απορριμάτων”: Παρουσιάστηκαν οι στόχοι της κοινότητας, τα συζητούμενα προς διευκρίνηση/αλλαγή θέματα, τρόποι χρηματοδότησης, όπως επίσης και επιτυχή παραδείγματα από πολλές χώρες (Αυστρία, Ηνωμένο Βασίλειο, Μόναχο). Σημειώθηκε επίσης οτι το “ο ρυπαίνων πληρώνει” δεν αφορά μόνο τον καταναλωτή, αλλά και τον παραγωγό.