Στις 16 Νοεμβρίου 2023  πραγματοποιήθηκε,  με τη συμμετοχή της ΠΕΔΜΕΔΕ, η τεχνική συνάντηση των εταίρων του έργου Building Matters Erasmus+ «Mitigating climate change transition risks of the construction the sector through building capacity in sustainable building Materials».

Το έργο έχει ως στόχο  την ανάπτυξη πράσινων δεξιοτήτων στον τομέα των βιώσιμων δομικών υλικών, μέσω της εισαγωγής καινοτόμων προγραμμάτων σπουδών και μαθησιακών πρακτικών προσαρμοσμένων στις ανάγκες των εκπαιδευομένων και σύμφωνα με την New European Bauhaus initiative.

Στη συνάντηση οι εταίροι είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν για τα επόμενα βήματα του έργου και την διοργάνωση του δια ζώσης “train the trainer” workshop στην Μπολόνια της Ιταλίας.