Στις 14 και 15 Ιουνίου πραγματοποιήθηκε στη Nantes το Final Conference του προγράμματος RenovUP με τη συμμετοχή της ΠΕΔΜΕΔΕ.

Την πρώτη ημέρα της συνάντησης δόθηκε η ευκαιρία στους εταίρους να κάνουν μια συνολική ανασκόπηση και αποτύπωση των αποτελεσμάτων του έργου τόσο στις συμμετέχουσες χώρες (Γαλλία, Ελλάδα, Ισπανία, Ιταλία, Πολωνία) όσο και σε Eυρωπαϊκό επίπεδο.

Συγκεκριμένα, μέσω του RenovUP δημιουργήθηκαν εξατομικευμένα προγράμματα κατάρτισης για Επικεφαλής Έργων και Υπεύθυνους Εργοταξίων που αφορούν στη διαχείριση έργων ανακαίνισης και βασίστηκαν στην παρατήρηση και την μελέτη των εκπαιδευτικών αναγκών των συμμετεχόντων όπως αυτές αποτυπώνονται στο εργοτάξιο.

Στη συνέχεια, οι εταίροι του έργου είχαν την ευκαιρία να επισκεφθούν τις εγκαταστάσεις του κέντρου κατάρτισης BTP και να αναλύσουν τα βασικά σημεία του συστήματος επαγγελματικής κατάρτισης στη Γαλλία.

Την δεύτερη μέρα της συνάντησης πραγματοποιήθηκε συζήτηση στρογγυλής τράπεζας με θέμα την εκπαίδευση των μελλοντικών Επικεφαλής έργων και Υπευθύνων εργοταξίων δίνοντας την ευκαιρία τόσο στους εταίρους του προγράμματος όσο και σε εκπαιδευτές και αντιπροσώπους εταιριών να ανταλλάξουν απόψεις και να παραθέσουν τις εμπειρίες τους καθώς επίσης και πιθανούς μελλοντικούς τρόπους συνεργασίας για την επέκταση των αποτελεσμάτων του προγράμματος.

Τέλος, πραγματοποιήθηκε και η τελική εκδήλωση διάχυσης των αποτελεσμάτων του προγράμματος κατά της διάρκεια της οποίας συζητήθηκε η διασύνδεση μεταξύ των Επικεφαλής Έργων και Υπεύθυνων Εργοταξίων στις χώρες εταίρους του έργου RenovUp, αξιολογήθηκαν οι ανάγκες από την πλευρά των επιχειρήσεων σχετικά με τα συγκεκριμένα εργασιακά προφίλ στη Γαλλία (σε εθνικό επίπεδο και ανά περιφέρεια) καθώς επίσης αναλύθηκε και το γιατί η εκπαίδευση τους είναι σημαντική για τις εταιρείες που αναλαμβάνουν έργα ανακαίνισης.

Η υλοποίηση του Κύματος Ανακαίνισης (Renovation Wave) αποτελεί βασική προτεραιότητα για την πορεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς τη μείωση του ενεργειακού της αποτυπώματος και η ΠΕΔΜΕΔΕ μέσω του προγράμματος RenovUP συνέβαλλε ενεργά ώστε και ο Eλληνικός Κατασκευαστικός κλάδος να κινείται προς αυτή τη κατεύθυνση.