Στις 13 και 14 Οκτωβρίου πραγματοποιήθηκε στη Λιουμπλιάνα η συνάντηση εταίρων του Erasmus+ Προγράμματος CAPABLE, όπου εταίρος είναι η ΠΕΔΜΕΔΕ.

Η δεύτερη δια ζώσης συνάντηση ολοκληρώθηκε με επιτυχία καθώς παρουσιάστηκε η πρόοδος της έρευνας των εταίρων σχετικά τις εθνικές στρατηγικές ανακαίνισης Δημόσιων κτιρίων και τις σχετικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι Δημόσιες υπηρεσίες καθώς επίσης συζητήθηκαν και τα επόμενα στάδια του έργου.

Θυμίζουμε πως το Erasmus+ project CAPABLE στοχεύει στη γεφύρωση του χάσματος δεξιοτήτων και την οικοδόμηση ικανοτήτων ώστε στελέχη της Δημόσιας Διοίκησης τόσο σε εθνικό, καθώς και σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, να γίνουν πραγματικοί παράγοντες αλλαγής για την επίτευξη των στόχων της ΕΕ και των εθνικών στρατηγικών όσον αφορά στις ανακαινίσεις Δημόσιων κτιρίων.

Στο Erasmus + Πρόγραμμα Capable εταίροι είναι από :

  • Ελλάδα : η ΠΕΔΜΕΔΕ (Πανελλήνια Ένωση Διπλωματούχων Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων) &  το  Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ)
  • Πολωνία: SIEC BADAWCZA LUKASIEWICZ – INSTYTUT TECHNOLOGII EKSPLOATACJ (Ινστιτούτο Βιώσιμης Τεχνολογίας) & Stowarzyszenie Gmin Polska Siec Energie Cites (Ένωση Δήμων Πολωνίας Δίκτυο “Energie Cités”) (PNEC)
  • Σλοβενία: GOSPODARSKA ZBORNICA SLOVENIJE (Εμπορικό Επιμελητήριο Σλοβενίας)
  • Ιταλία: FORMEDIL, FORMEDIL ENTE NAZIONALE PER LA FORMAZIONE E L’ADDESTRAMENTO PROFESSIONALE NELL EDILIZIA, Κέντρο Εκπαίδευσης και Κατάρτισης στον Κατασκευαστικό κλάδο