Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η διήμερη 5η συνάντηση των εταίρων του έργου Erasmus+: Construction Blueprint η οποία πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά τη Δευτέρα 12 & Τρίτη 13 Απριλίου 2021.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν λεπτομερώς όλες οι δραστηριότητες του έργου, καθώς και η πρόοδος που πραγματοποιείται σε κάθε μία από αυτές, ιδίως σε ό,τι αφορά τα – προς σχεδιασμό- εκπαιδευτικά προγράμματα σε:

  • Κυκλική Οικονομία
  • Ενεργειακή Απόδοση
  • Ψηφιοποίηση

Στη συζήτηση συμμετείχαν και εκπρόσωποι από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, οι οποίοι συντόνισαν και καθοδήγησαν τους εταίρους αναφορικά με τις επερχόμενες δραστηριότητες που αφορούν τόσο τα επαγγελματικά προφίλ του κατασκευαστικού κλάδου τα οποία βρίσκονται σε διαδικασία ανανέωσης σε ό,τι αφορά το γνωστικό τους αντικείμενο, σύμφωνα και με τις ανάγκες της αγοράς αλλά και τη διάχυση των αποτελεσμάτων του έργου στους κατασκευαστικούς κλάδους των συμμετεχουσών χωρών.

Θυμίζουμε πως η Κοινοπραξία του έργου Construction Blueprint αποτελείται από Ευρωπαϊκούς Οργανισμούς και Εθνικούς Κοινωνικούς Εταίρους του Κατασκευαστικού Κλάδου, από δώδεκα Ευρωπαϊκές χώρες.

Για περισσότερα νέα μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του έργου: https://constructionblueprint.eu/el/archiki/