Την 1η Ιουνίου 2021, ολοκληρώθηκε επιτυχώς η συνάντηση των εταίρων του έργου Erasmus+: Tab4Building στο οποίο συμμετέχει η ΠΕΔΜΕΔΕ.

Σκοπός της συνάντησης ήταν να συζητηθούν οι θεματικές περιοχές οι οποίες θα αναπτυχθούν κατά τη διενέργεια συνεντεύξεων με εμπειρογνώμονες στη χρήση σύνθετων υλικών στον Κατασκευαστικό Κλάδο, προκειμένου να αποτυπωθούν οι ανάγκες εκπαίδευσης των αρχιτεκτόνων και αλλά και των επαγγελματιών μικρών οικοδομικών εταιρειών με απώτερο στόχο τη δημιουργία ενός εκπαιδευτικού προγράμματος, το οποίο αποτελεί το επόμενο στάδιο του έργου.

Εάν σας ενδιαφέρουν οι εξελίξεις γύρω από τη χρήση σύνθετων υλικών και θέλετε να ενημερωθείτε για τα αποτελέσματα του έργου αλλά και για το σχετικό πρόγραμμα κατάρτισης που αναμένεται να δημιουργηθεί μείνετε συντονισμένοι!

Αναμένεται σύντομα η δημιουργία και δημοσίευση της επίσημης ιστοσελίδας του έργου.