Παραθέτουμε το Δελτίο Τύπου που εκδόθηκε μετά την ολοκλήρωση της έκθεσης ΛΑΤΟΜΕΙΟ 2023 εδώ