Στις 28 Ιανουαρίου 2022, ολοκληρώθηκε επιτυχώς η συνάντηση των εταίρων του έργου RenovUP, η οποία είχε ως στόχο τη διερεύνηση της κατάλληλης μεθοδολογίας για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του έργου.

Πιο συγκεκριμένα, η ΠΕΔΜΕΔΕ μαζί με τους υπόλοιπους εταίρους συμφώνησαν και κατέληξαν σε μία μεθοδολογια εκπαιδευτικού προγράμματος που καλύπτει τις ανάγκες όλων των εταίρων και μπορεί να οδηγήσει σε ένα χρήσιμο εργαλείο για όλους τους εμπλεκόμενους αλλά και για το ευρύ κοινό γενικότερα.

 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο, μπορείτε να επισκεφθείτε τη σελίδα του έργου: https://www.renovup.org/

Μπορείτε επίσης να κατεβάσετε το ενημερωτικό φυλλάδιο του έργου εδώ.