Την Τετάρτη 31 Μαίου και την Πέμπτη 1η Ιουνίου οι εταιρείες μέλη της Ένωσης συμμετείχαν στη Γενική Συνέλευση και στις εκλογές για την ανάδειξη της νέας Διοικούσας Επιτροπής του Τμήματος Εταιρειών της ΠΕΔΜΕΔΕ για  την τριετία 2023-2026.

Επίσης στις έδρες των Περιφερειακών Τμημάτων της Ένωσης διεξήχθησαν τις ίδιες ημερομηνίες οι εκλογές για την ανάδειξη των Διοικήσεων των Τμημάτων για την τριετία 2023-2026.

Θα ακολουθήσει η συγκρότηση σε σώμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού της ΠΕΔΜΕΔΕ.