Στην παρουσίαση των βασικών στόχων του διευρωπαϊκού Προγράμματος #ConstructionBlueprint μέσα από ένα σύντομο video προχώρησαν οι εταίροι του Προγράμματος με την νέα χρονιά.