Παραθέτουμε τις θέσεις  της ΠΕΔΜΕΔΕ όπως είχαν δοθεί στο υπό διαβούλευση σχέδιο Νόμου για τις δημόσιες συμβάσεις.

Σε κάθε διάταξη έχει προστεθεί σχόλιο για την αποδοχή  των προτάσεων της ΠΕΔΜΕΔΕ.