Από την 1η Ιανουαρίου έως τις 30 Ιουνίου 2022  η Γαλλία ασκεί την εκ περιτροπής Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και παρουσιάζει τις προτεραιότητες που θέτει για τον Κατασκευαστικό Κλάδο με έμφαση στην  κυκλική οικονομία, την ενεργειακή απόδοση, το κύμα ανακαίνισης, την Πράσινη Συμφωνία  και το  NextGenerationEU.

Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα εδώ