ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ: Μέχρι και τις 30-6-2009 η αίτηση για την υπαγωγή στη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων χρεών σύμφωνα με το νέο φορολογικό νόμο με αρ. 3763/09 που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Α' 80/27-05-09