Την Πέμπτη 15 Οκτωβρίου 2020 συνεδρίασε η Αντιπροσωπεία της Ένωσης με τηλεδιάσκεψη, λόγω των μέτρων για τις συναθροίσεις.

Ο Πρόεδρος της Αντιπροσωπείας κ. Ιωάννης Παπακωστόπουλος εισηγήθηκε την ανανέωση των Επιτροπών της Αντιπροσωπείας, που ήδη λειτουργούσαν κατά τα προηγούμενα έτη. Νέες ιδέες και προτάσεις για θεματικές ενότητες προτάθηκαν  από πλευράς του Προέδρου. Η νέα δομή των επιτροπών ανταποκρίνεται πλήρως στις απιτήσεις και προκλήσεις του Κατασκευαστικού κλάδου. Καινοτομώντας πρότεινε νέες θεματικές, διατηρώντας και κάποιες από τις προηγούμενες που έχουν ως αντικείμενο γενικότερες θεματικές ενότητες

Μπορείτε να δείτε τις Επιτροπές της Αντιπροσωπείας εδώ