Οι εκπρόσωποι της Ελλάδας: ΠΕΔΜΕΔΕ (Employer’s Organization) και ΟΜΤΣΙΜ (Trade Union), με την υποστήριξη ενός εμπειρογνώμονα επικοινωνίας συνεργάστηκαν για να εντοπίσουν τις κοινές αξίες και όραμά τους, τα κανάλια επικοινωνίας που χρησιμοποιούν καθώς και τους στόχους τους για να σχεδιάσουν την επικοινωνιακή στρατηγική τους η οποία θα αποσκοπεί στην ενίσχυση του Κοινωνικού Διαλόγου στον κατασκευαστικό κλάδο και στην επικοινωνία των βασικών προτεραιοτήτων Κοινωνικού Διαλόγου!

Μείνετε συντονισμένοι για να μάθετε περισσότερα για το έργο, μέσω της ιστοσελίδας του έργου εδώ!