Επανέρχεται η Ένωση στο φλέγον θέμα της αναθεώρησης με επιστολή της  προς τον Υπουργό ΠΕΧΩΔΕ κ. Γεώργιο Σουφλιά