Αυστηρά μέτρα του Υπουργείου Υποδομών για τον περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού στα εργοτάξια και στην κατασκευή Δημοσίων Έργων.

Το Υπουργείο τονίζει πως όλες οι Εργοληπτικές Επιχειρήσεις οφείλουν να τηρούν πιστά τα μέτρα ασφάλειας και υγιεινής στα εργοτάξια.

Εκτός των άλλων, αναφέρει ότι πρέπει να αποφεύγεται ο συνωστισμός και να τηρούνται οι απαραίτητες αποστάσεις στις πύλες εισόδου και εξόδου, να γίνει καθορισμός και ομαδοποίηση του χρόνου προσέλευσης των εργαζομένων, να κάθεται ένας-ένας σε κάθε σειρά καθισμάτων και σε πεσσοειδή διάταξη στο μεταφορικό μέσο για τη μεταφορά από και προς το χώρο εργασίας, να βρίσκεται (όπου απαιτείται) γιατρός εργασίας με ευθύνη του Αναδόχου και της Υπηρεσίας και να παρακολουθεί ιατρικά τους εργαζόμενους σε μεγάλα εργοτάξια, να αποφεύγουν την εργασία οι ευπαθείς ομάδες, κάνοντας χρήση των αδειών,να υπάρχει μέριμνα και επάρκεια καθαριστικών και απολυμαντικών μέσων, να καθαρίζονται σχολαστικά οι κοινόχρηστοι χώροι, να απαγορεύεται η παρουσία εξωτερικών συνεργατών στα εργοτάξια, να προτιμάται η τηλεσύσκεψη στα συμβούλια, να μη γίνονται συναθροίσεις στα  διαλείμματα και να γίνει ανάρτηση πινακίδων στις εισόδους των εργοταξίων με υπενθύμιση των βασικών κανόνων του ΕΟΔΥ