Η εγκύκλιος  2057/2021 της ΑΑΔΕ παρέχει οδηγίες για την απαλλαγή των νομικών προσώπων από το φόρο υπεραξίας κατά τη μεταβίβαση τίτλων συμμετοχής