Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων δημοσίευσε εγκύκλιο που παρέχει οδηγίες σχετικά με τη φορολογική μεταχείριση των προσωρινών διαφορών μεταξύ λογιστικής και φορολογικής βάσης κατά το χρόνο διανομής τους.

Στην εγκύκλιο περιέχονται και  σχετικά παραδείγματα.