Η  ΑΑΔΕ   παρέχει λεπτομερείς οδηγίες για τη διαδικασία διεκπεραίωσης των επιστροφών των φόρων με  την εγκύκλιο Ε2112/2020