Χρηματοδοτική μίσθωση- Μέσα μεταφοράς- Οδηγίες για τις αποσβέσεις παρέχει η απόφαση  2206/2020 του Διοικητή της ΑΑΔΕ