Προς υποβοήθηση των μελών μας παραθέτουμε οδηγίες εγγραφής στο ΜΗΕΕΔΕ. Τα βήματα είναι τα εξής:

1. ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΟ ΟΠΣ ΜΗΤΕ με κωδικους taxis εταιρείας

2. ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΣΥΝΔΕΣΗ

3. ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ/ΜΗΕΕΔΕ/ΑΙΤΗΣΕΙΣ/ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΣΕ ΝΟΜΙΜΟ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟ

4. ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΟΥΜΕ ΑΦΜ ΚΑΙ ΚΛΙΚΑΡΟΥΜΕ ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΣ

5. ΠΑΤΑΜΕ ΑΡΙΣΤΕΡΑ “ΑΙΤΗΜΑ” ΚΑΙ ΓΡΑΦΟΥΜΕ ΣΤΟ ΘΕΜΑ “ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΣΤΟΝ/ΣΤΗΝ ……(ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ) ΚΑΙ ΟΜΟΙΩΣ ΣΤΟ ΑΙΤΗΜΑ ΑΠΟ ΚΑΤΩ

6. ΠΑΤΑΜΕ ΑΡΙΣΤΕΡΑ “ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ” / ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΑΙ ΑΝΕΒΑΖΟΥΜΕ ΚΑΠΟΙΟ ΓΕΜΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ

7. ΠΑΤΑΜΕ “ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ”

ΜΕΤΑ ΑΠΌ 5-6 ΗΜΕΡΕΣ ΘΑ ΒΛΕΠΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΩΔΙΚΟΥΣ taxis ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ