Σε εφαρμογή της πολιτικής και νομικής δέσμευσης της χώρας μας για την επίτευξη της δημοσιονομικής εξυγίανσης και του ορθολογικού προγραμματισμού των δαπανών του Δημοσίου, θα ξεκινήσει από την 1η Δεκεμβρίου 2011, πιλοτικά, η λεπτομερής ηλεκτρονική καταγραφή των οφειλών του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ).