Παραθέτουμε το απόσπασμα πρακτικού συνεδρίασης της Βουλής, της 1ης Αυγούστου,  στην οποία ψηφίστηκε σχέδιο νόμου με τίτλο ΄΄Αντιμετώπιση της αυθαίρετης δόμησης – Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο”

 

Αναμένεται η δημοσίευσή του του νόμου σε ΦΕΚ