Εν όψει της κήρυξης του Δήμου Ρόδου σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης το Περιφερειακό Τμήμα ΠΕΔΜΕΔΕ Δωδεκανήσου ζητά από τον Περιφερειάρχη ο καταμερισμός των εργασιών να προσφέρει αντικείμενο απασχόλησης σε όλες τις Εργοληπτικές Επιχειρήσεις