Ο Φοροτεχνικός Σύμβουλος της Ένωσης κ. Ιωάννης Σαρματζής διευκρινίζει σχετικά με την δυνατότητα εργοδοτών να απολύσουν εργαζόμενο ο οποίος δεν βρίσκεται σε αναστολή αλλά η επιχείρηση κάνει χρήση του μέτρου για άλλους εργαζόμενους  σύμφωνα με τις ΚΥΑ των αναστολών για τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο, ότι οποιαδήποτε μείωση του προσωπικού με καταγγελία  πραγματοποιηθεί, αυτή θεωρείται άκυρη μέχρι 31/12/2020 .