Ο Κατασκευαστικός  Κλάδος αισθάνεται εξαπατημένος. Τα  αποθέματα υπομονής του  στέρεψαν  καθώς και οι οικονομικές του δυνατότητες, αναφέρει, εκτός των άλλων, η επιστολή της Ένωσης προς την πολιτική ηγεσία της Χώρας και ζητά την άμεση έκδοση της εγκυκλίου  για την καταβολή του πριμ έγκαιρης παράδοσης των έργων.