Ο Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης υλοποιεί την αναθεώρηση 314 Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών που θα έχουν εφαρμογή στα Δημόσια Έργα.

Για το λόγο αυτό  ο ΕΛΟΤ  θέτει σε δημόσια κρίση τα πρώτα σχέδια ΕΤΕΠ.

Παρακαλούνται τα μέλη μας όπως αποστείλουν στην Ένωση τις παρατηρήσεις τους έως και την 18.03.2022 

Η ανακοίνωση του ΕΛΟΤ βρίσκεται εδώ

Τα σχέδια των ΕΤΕΠ βρίσκονται εδώ