Για την κατηγορία των ασφαλισμένων που παράλληλα με την απασχόλησή τους ως μη μισθωτοί ασκούν και μισθωτή εργασία , εφόσον δηλώθηκε η παράλληλη μισθωτή απασχόληση στο έτος 2020, δεν έχουν προσδιοριστεί από 01.01.2020 οι ασφαλιστικές εισφορές και συνεπώς δεν λαμβάνονται υπόψιν ως οφειλόμενες κατά τον έλεγχο για χορήγηση του ενιαίου αποδεικτικού ασφαλιστικής ενημερότητας, απαντά, εκτός των άλλων, ο e ΕΦΚΑ στο σχετικό αίτημα της Ένωσης.