Την  αναθεώρηση και ανασύσταση της ΑΕΠΠ και τη στελέχωση των κλιμακίων της με έμπειρους Μηχανικούς  ώστε να καταστεί  η Αρχή ένας σύγχρονος πυλώνας για την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων ζητά για μια ακόμα φορά η Ένωση από τον Υπουργό Δικαιοσύνης .