Απελπιστικές διαστάσεις έχει λάβει το  πρόβλημα της μη πληρωμής εγκεκριμένων λογαριασμών στις Ν.Α. της χώρας και ειδικά στην Ν.Α. Ιωαννίνων επισημαίνει με έγγραφό της η ΠΕΔΜΕΔΕ προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης κ. Ιωάννη Ραγκούση