Περίληψη της  διακήρυξης για την επιλογή Αναδόχου για το έργο «Ανακαίνιση και Αναβάθμιση Τ.Ε.Π., ΧΩΡΩΝ ΤΩΝ ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ – ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ 5ου ΟΡΟΦΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΤΕΡΥΓΑΣ ΤΟΥ Γ.Ν.Α. «ΚΑΤ», εδώ

Περίληψη της  διακήρυξης για την επιλογή Αναδόχου για το έργο «Ανακατασκευή – επέκταση – προσαρμογή στα νέα πρότυπα του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών (Τ.Ε.Π.) του Π.Γ.Ν. “ΑΤΤΙΚΟΝ”», εδώ

Περίληψη της διακήρυξης για την επολογή  Αναδόχου κατασκευής του έργου “Ανακατασκευή – Προσαρμογή στα νέα πρότυπα Τμημάτων Επειγόντων Περιστατικών (Τ.Ε.Π.) στα νοσοκομεία Γ.Ν. ΝΙΚΑΙΑΣ «ΑΓ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ», Γ.Ν. ΠΕΙΡΑΙΑ «ΤΖΑΝΕΙΟ» ΚΑΙ Ε.Α.Ν. «ΜΕΤΑΞΑ»”, εδώ

Περίληψη της διακήρυξης για την ανάδειξη Αναδόχου κατασκευής του έργου «Ανακατασκευή – επέκταση – προσαρμογή στα νέα πρότυπα του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών (Τ.Ε.Π.) του Γ.Ν. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ “ΘΡΙΑΣΙΟ”», εδώ