• Η περίληψη της διακήρυξς για την ανάδεξη Αναδόχου κατασκευής του έργου με τίτλο  «Ενεργειακή και Λειτουργική Αναβάθμιση και Ανακαίνιση Κέντρων Υγείας (ΚΥ) Ακράτας, Βασιλικής, Βόνιτσας, Ερυμάνθειας, Μεγαλόπολης, Ναυπάκτου, Χαλκιόπουλου» βρίσκεται εδώ
  • Η Απόφαση τροποποίησης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών  για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «Ανακαίνιση και Αναβάθμιση Τ.Ε.Π., ΧΩΡΩΝ ΤΩΝ ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ – ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ 5ου ΟΡΟΦΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΤΕΡΥΓΑΣ ΤΟΥ Γ.Ν.Α. «ΚΑΤ» βρίσκεται εδώ
  •  Η περίληψη της διακήρυξης για την ανάδειξη Αναδόχου κατασκευής του έργου: «Ανακαίνιση διαφόρων τμημάτων και αναβάθμιση ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων του Γ.Ν.Θ. “Άγιος Παύλος» βρίσκεται εδώ
  •  Η περίληψη της διακήρυξης για την ανάδειξη Αναδόχου κατασκευής του έργου:«Ανακαίνιση και Αναβάθμιση Τ.Ε.Π. των Γ.Ν.Α. «Η ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ», ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΦΡΟΔΙΣΙΩΝ & ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΑΘΗΝΑΣ «ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΥΓΓΡΟΣ» και Γ.Ν.Ν.Θ.Α. «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» βρίσκεται εδώ
  • Η περίληψη της διακήρυξης για την ανάδειξη Αναδόχου κατασκευής του έργου «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ, ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ 5 ΚΕΝΤΡΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΗΣ 3ης Υ.ΠΕ. ΤΜΗΜΑ Α: ΚΥ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ, ΚΥ ΑΡΝΙΣΣΑΣ, ΤΜΗΜΑ Β: ΚΥ ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ, ΚΥ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ, ΚΥ ΣΕΡΒΙΩΝ» βρίσκεται εδώ
  • Η περίληψη της διακήρυξης για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «Ανακαίνιση Νοσηλευτικών Μονάδων και αναβάθμιση – εκσυγχρονισμός Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών (Τ.Ε.Π.) στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου “ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ”» βρίσκεται εδώ