• Η περίληψη της διακήρυξης για την ανάδειξη Αναδόχου κατασκευής του  έργου με τίτλο «Ενεργειακή και Λειτουργική Αναβάθμιση και Ανακαίνιση Κέντρων Υγείας (ΚΥ) Άνδρου, Τήνου, Πάτμου, Πάρου, Μήλου, Ίου και Πολυδύναμου Περιφερειακού Ιατρείου (ΠΠΙ) Αστυπάλαιας» βρίσκεται εδώ
  • Η περίληψη της διακήρυξης για την ανάδειξη Αναδόχου κατασκευής του  έργου με τίτλο «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΕΝΤΡΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΚΥ)
    ΑΚΡΑΤΑΣ, ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ, ΒΟΝΙΤΣΑΣ, ΕΡΥΜΑΝΘΕΙΑΣ, ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ, ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ, ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΥ» βρίσκεται εδώ
  •  Η περίληψη της διακήρυξης για την ανάδειξη Αναδόχου κατασκευής του  έργου με τίτλο«ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ 20 ΚΛΙΝΩΝ ΜΕ ΤΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ, ΣΤΟΝ 5ο ΟΡΟΦΟ ΤΟΥ Γ.Ν.Θ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΥ (ΚΤΙΡΙΟ Α’, ΠΤΕΡΥΓΑ Ι)» βρίσκεται εδώ