Ο τύπος και το περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων φορολογικού έτεους 2021 προσδιορίζεται στην απόφαση 1042/2022 της ΑΑΔΕ