Μετά την απώλεια του Μιχαήλ Δακτυλίδη, Προέδρου της Πανελλήνιας Ένωσης Διπλωματούχων Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων, συγκλήθηκαν τα Όργανα της Ένωσης προκειμένου να πραγματοποιηθεί η διαδικασία συμπλήρωσης της Διοικούσας Επιτροπής και της Αντιπροσωπείας.

Την θέση του Προέδρου καταλαμβάνει ο, μέχρι σήμερα Αντιπρόεδρος, κ. Κωνσταντίνος Γκολιόπουλος, Πρόεδρος της «Ν. & Κ. ΓΚΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Α.Τ.Ε.».

Την θέση του Αντιπροέδρου αναλαμβάνει ο κ. Ξενοφών Καρκαντζός.

Πρόεδρος της Αντιπροσωπείας εξελέγη ο κ. Ευάγγελος Κασσελάς.

Ο κ. Γκολιόπουλος ανέλαβε τα νέα του καθήκοντα βαθιά συγκινημένος και με την δέσμευση να συνεχίσει το έργο του προκατόχου του , προωθώντας τους στόχους και τις αξίες της ΠΕΔΜΕΔΕ, με τον ίδιο ζήλο και αφοσίωση.