Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 183Α/2023 ο Ν. 5062/2023 για το νέο σύστημα επιλογής διοικήσεων φορέων του Δημοσίου Τομέα και την ενίσχυση της αποτελεσματικότητάς τους.

Σκοπός του νόμου  είναι η διαμόρφωση ενός συνεκτικού και ολοκληρωμένου πλαισίου επιλογής των διοικήσεων των νομικών προσώπων του δημοσίου τομέα κατ’ εφαρμογή των συνταγματικών αρχών της ισότητας και της αξιοκρατίας, με ιδιαίτερη έμφαση στα απαιτούμενα ουσιαστικά προσόντα και με ταυτόχρονη μέριμνα για την ταχεία ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Μπορείτε να διαβάσετε τον Νόμο εδώ