Με την ΠΟΛ. 1113/2015 το Υπουργείο Οικονομικών παρέχει οδηγίες σχετικά με τις εκπιπτόμενες και μη  εκπιπτόμενες δαπάνες από τα  ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων .