Το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων κάλεσε τις Εργοληπτικές Οργανώσεις, τις Μελετητικές Οργανώσεις και το ΤΕΕ σε συνάντηση, όπου από πλευράς Υπουργείου παρέστησαν οι Γεν. Γραμματείς κ.κ. Ι. Οικονομίδης και Σ. Λαμπρόπουλος, προκειμένου να πληροφορήσουν τον κατασκευαστικό κόσμο για το νέο θεσμικό πλαίσιο ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων έργων.

Σύμφωνα με το Υπουργείο τα ν/σ θα είναι τρία και θα αφορούν στις μελέτες, στα έργα και στην Ανεξάρτητη Αρχή και πολύ σύντομα θα δοθούν στους φορείς για διαβούλευση.

Ειλημμένη απόφαση του Υπουργείου είναι τα ν/σ να ψηφισθούν στο θερινό Τμήμα της Βουλής.