Η ΠΕΔΜΕΔΕ, έχοντας ολοκληρώσει επιτυχώς την έρευνα αναφορικά με τις ανάγκες του Κατασκευαστικού Κλάδου, το περασμένο καλοκαίρι, προχωράει στο επόμενο βήμα το οποίο αφορά την ανάδειξη των σημαντικότερων επαγγελματικών προφίλ του Κλάδου στην Ελλάδα.

Καθώς έχουμε επιφορτιστεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού έργου Construction Blueprint, με το σημαντικό έργο της κατάδειξης των νέων επαγγελμάτων στον Κατασκευαστικό κλάδο για την Ελλάδα, καταρτήσαμε ένα νέο ερωτηματολόγιο όπου και καλούμε τα μέλη μας να αξιολογήσουν το βαθμό βαρύτητας διαφόρων επαγγελματικών προφίλ, με γνώμονα το μέλλον του Κλάδου και τους 3 άξονες που διαμορφώνουν, μεταξύ άλλων, την αγορά εργασίας:

1. Ψηφιακές δεξιότητες (digitalization) & ΒΙΜ,
2. Ενεργειακή αναβάθμιση (energy efficiency) και
3. Κυκλική οικονομία (circular economy).

Η έρευνα είναι πολύ σημαντική, καθώς στη βάση των αποτελεσμάτων της θα σχεδιαστούν τα κονδύλια της νέας προγραμματικής περιόδου και τα σχέδια δράσης για την εκπαίδευση και κατάρτιση στον κλάδο.

Το ερωτηματολόγιο είναι σύντομο (εκτιμώμενος χρόνος συμπλήρωσης 2’ λεπτά), ανώνυμο και στα ελληνικά. Για τη συμπλήρωσή του επισκεφθείτε το σύνδεσμο: https://forms.gle/sm6aw8JHvx77EhwY8 

Προθεσμία συμπλήρωσης: 20/12/2021