Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 5004 Β/2020 η υπουργική απόφαση για την εξόφληση των δικαστικών αποφάσεων και διαταγών πληρωμής κατά Δήμων, που έχουν  καταστεί τελεσίδικες μέχρι την 31.10.2020.

Την ανανέωσή της στη λήξη της ανά τρίμηνο, ζητά με νέα επιστολή η Ένωση ώστε να συμπεριληφθούν όλες οι δικαστικές αποφάσεις, των οποίων η έκδοση εκκρεμεί, εκφράζοντας ταυτόχρονα την ικανοποίησή της για τα άμεσα αντανακλαστικά του Υπουργείου στα αιτήματα του κατασκευαστικού κλάδου.