Σας ενημερώνουμε ότι τα μέλη της ΠΕΔΜΕΔΕ μπορούν καθημερινά να αποστέλλουν τα φορολογικής φύσης ερωτήματά τους στο e-mail (info@pedmede.gr) ή στο FAX (2103641402) της Ένωσης. Τα ερωτήματα προωθούνται άμεσα προς το φοροτεχνικό γραφείο New Accounts AE, νέο συνεργάτη της Ένωσης και οι απαντήσεις αποστέλλονται στα ενδιαφερόμενα μέλη.