Όπως μας ενημέρωσαν οι εκπρόσωποί μας στο ΕΤΑΑ και στο ΤΣΜΕΔΕ, κατά τη συνεδρίαση της Δ.Ε. του ΤΣΜΕΔΕ της  22.06.2015, που επικυρώθηκε και κατά τη συνεδρίαση του Δ.Σ. του ΕΤΑΑ της 25.06.2015  αποφασίστηκαν τα εξής  :

Για τους ασφαλισμένους προ του 1993 

α.  Η παράταση της προθεσμίας καταβολής τρεχουσών εισφορών ΤΣΜΕΔΕ α’ εξαμήνου 2015 έως την 31.08.2015 &

β.  Η παράταση της προσθεσμίας ανάρτησης των σχετικών ειδοποιητηρίων μέχρι την 31.07.2015.

 

Για τους ασφαλισμένους μετά το 1993 

α.  Η παράταση της προθεσμίας καταβολής τρεχουσών εισφορών ΤΣΜΕΔΕ α’ εξαμήνου 2015 έως την 30.09.2015 &

β.  Η παράταση της προσθεσμίας ανάρτησης των σχετικών ειδοποιητηρίων μέχρι την 31.08.2015.