Στο πλαίσιο των δράσεων ψηφιακού μετασχηματισμού του e-ΕΦΚΑ καθώς και της επιτάχυνσης και απλοποίησης της διαδικασίας χορήγησης βεβαιώσεων, τίθεται σε παραγωγική λειτουργία νέα ηλεκτρονική υπηρεσία με τίτλο «Βεβαίωση Απογραφής Ασφαλισμένου με Τίτλο Κτήσης», αναφέρει η εγκύκλιος 6/2024 του ΕΦΚΑ, η οποία περιγράφει και την ακριβή διαδικασία  που ακολουθείται.