με την προϋπόθεση της κάλυψης του υπολοίπου ποσοστού από την Ευρωπαϊκή Ένωση επισημαίνει η ΠΕΔΜΕΔΕ στην επιστολή της προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, ζητώντας παράλληλα και την ένταξη στο ΕΣΠΑ ήδη συμβασιοποιημένων έργων με στόχο την απορρόφηση των κονδυλίων.